Analyysimenetelmät

Makroympäristömenetelmät

PESTE-analyysi

Ulkoisen makro-ympäristön skannaus. Strategisen analyysin työkalu

Trendikartat Trendien vaikutusten arviointi yrityksen toimintaympäristöön
Progression Curves  
Skenaariomenetelmät

Kun ei ole tarpeeksi evidenssejä ja dataa tai ollaan uuden edessä

 

 

 

 

 

 

 

 

Liiketoimintaympäristömenetelmät

Porter 5-F

Perusmalli jolla haetaan pelureiden välisiä interaktioita

SWOT

Tutkitaan kilpailijoiden suhdetta omaan yritykseen. Voidaan haastaa nykykäsitystä

   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oman toiminnan analyysimenetelmät

SWOT