Ajankohtaista

Hyvä jäsen!
 
Tieto on aina ollut toimintamme ytimessä, niin aikoinaan yhdistystä perustettaessa kuin nyt uudessa ajassa. Eläessämme keskellä nopeaa digitalisoitumista roolimme sillanrakentajana tietoteknologian ja tiedon sisällön välillä korostuu entisestään. Jatkossa yhdistyksemme siirtää painopistettään tietyn ammattikunnan palvelemisesta asian, aatteen ajajaksi. Haluamme nimenmuutoksella nostaa itse tiedon keskiöön. Niinpä yhdistyksen jäsenkokous on 8.12.2015 toisessa käsittelyssä tekemällään päätöksellä hyväksynyt Tietoasiantuntijat ry:n uudeksi nimeksi Tietojohtaminen ry.
 
Nimenmuutos heijastaa toimintatapamme muuttumista. Uskomme, että painopisteen muutoksella palvelemme myös perinteistä jäsenkuntaa parhaiten. Haluamme entistä enemmän vaikuttaa ulospäin niihin olosuhteisiin, joissa tietotyöläiset toimivat. Tietojohtaminen on myös pitkään ollut yhteiskunnassa, julkisella sektorilla, yrityksissä ja oppilaitoksissa tuttu termi, joka puhuttelee kaikkia. Saamme sen avulla herätettyä lisää resursseja tiedon hyötykäyttöä ajamaan.

Nykyisessä maailmassa tieto on saanut vahvan painovoiman kaikkien ihmisten työssä, samalla kun tiedon perinteinen lipunkantajakunta, tietoasiantuntijat ja informaatikot, eivät enää yksin edusta tietoalaa. Digitalisaation myötä tieto on kaikkien ulottuvilla, ja tiedon analysoiminen on aikaisempaa helpompaa lähes kelle tahansa. Tietoasiantuntijoiden rooli on muuttunut, ja sen myötä myös yhdistyksemme toiminta. Tietojohtaminen yhdistää kaikki ammattikunnat, jotka osallistuvat tiedon hyödyntämiseen. Niin perinteinen tietoasiantuntija kuin uuden ajan markkina-analyytikko, niin kirjastonhoitaja kuin data scientist ovat lenkkejä suuressa tietojohtamisen ketjussa.

 

 

Tietojohtamisen teemapäivä

Data ja tieto pääomaksi

Aika: Perjantai 10.11.2017 klo 8.15 - 17.00