Blogissa nyt: Tietoa tarjolla trendien tuiskeessa

Miten nykyisen tietopaljouden keskellä tehdään tiedosta tolkkua? Tätä pohtii hallituksemme jäsen Elina Wainio uusimassa Tietojohtaminen ry:n blogissa.

Tietoa tarjolla trendien tuiskeessa

Tiedosta on tehtävä tolkkua! Tässä homo sapiens ei luota täysin omaan tietämykseensä, vaan on kehittänyt trendinä jylläävän tekoälyn: se kun on näppärä apulainen tiedon keräämisessä, prosessoinnissa ja analysoinnissa. Ihmisälyä ja ymmärrystä tarvitaan kuitenkin tekoälyn hankkimisessa, testailussa ja loppuhyödyn arvioinnissa, kuten Verohallinnon ICT-kehitysyksikön johtaja Mikko Laakso osoitti esimerkein Tietojohtaminen ry:n ja Airo Island ry:n järjestämässä Robotit ja tekoäly työkavereina -seminaarissa marraskuun alussa.

Tiedosta saadaan paras hyöty irti jakamisen kautta jalostettuna. Siksi pyritään kaikin tavoin pois siiloista, eli jakamaan tietoa ylittämällä perinteisiä organisaation rakennerajoja. Tämä on nähtävissä käytännössä trendinä, jossa sosiaalisia tiedon jakamisen alustoja ja sovelluksia kehitetään ja otetaan käyttöön kohinalla. Kyseinen trendi heijastuu myös organisaatioiden uudelleenjärjestäytymiseen tietopääoman jakamisen ja suunnitelmallisen prosessoinnin mahdollistamiseksi. Konkreettisimmillaan tämä näkyy yleistyneinä free-seating -työtiloina, jotka kannustavat työntekijöitä hakeutumaan eri paikoille eri kollegojen pariin ja siten jatkuva tiedon jakaminen tapahtuu kuin huomaamatta. Yleiseksi on käynyt myös etäyhteysteknologian hyödyntäminen, jotta paikkaan sitomaton tiedonjakaminen mahdollistuu.

Tietoa halutaan jakaa laajemmaltikin kuin vain organisaatioiden sisällä. Tarve ja halu datan ja tiedon avaamiseen lokaalisti ja globaalisti on vahvana vaikuttava trendi. Open data eli avoin tieto on pääomaa, jota oivaltaen analysoituna voidaan hyödyntää monipuolisesti muun muassa yhteiskunnalliseen, tieteelliseen ja liiketaloudelliseen ehittämiseen. Eri lähteistä saatavan datan risteyttäminen johtaa innovaatioihin ja uudenlaisiin toimintamalleihin kaikilla sektoreilla.

Tiedolla johtaminen on noussut keskiöön myös hyvinvoinnin ylläpidossa. Hyvinvointiteknologian huiman kehityksen myötä sosiaali- ja terveysala ottaa jatkuvasti edistysaskelia esimerkiksi potilashuollossa, vanhusten kotona selviämisessä ja alalla työskentelevien työoloissa. Älyvaatteet puolestaan lähettävät tietoa kantajansa työnteon fyysisistä ja fysiologisista olosuhteista, jotta ne pystytään optimoimaan. Yksittäisen ihmisen omista elämäntavoista rannekellonomaisella hyvinvointirannekkeella kerättävä data auttaa ymmärtämään omaa hyvinvointia ja tekemään oikeita valintoja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja edistämiseksi.

Miten tämän megalomaanisen tietopaljouden keskellä voi yksittäinen ihminen inhimillisine voimavaroineen ja tuntemuksineen? Meistä jokaisesta on tullut käveleviä tietovarastoja, jotka uhkaavat tulvia yli kuin lihavan viljavuoden siilot. Tietointensiivisyys ja tietotulva aiheuttavat ihmisaivojen väsymistä ennen näkemättömällä tavalla, mikä puolestaan johtaa sairauspoissaoloihin ja työuupumiseen entistä herkemmin. Tietojohtamisen ja tiedolla johtamisen trendien vilinässä ihmisellä toivoisi fokuksen pysyvän elämän laadussa. Luottamalla omaan tietämykseemme, saamme elämästäkin paremmin tolkkua.

(Kuva: Jesus Ortega)

Elina Wainio
Liiketalouden lehtori, Laurea-ammattikorkeakoulu
Tietojohtaminen ry:n hallituksen jäsen

Kirjoitus on julkaistu Tietoasiantuntija-lehden 5/2019 pääkirjoituksena.

Viimeksi muutettu: 
15.12.2019