Blogissa nyt: Tietojohtaminen ry hakee IFLAn jäsenyyttä

IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) on tunnustettu globaali vaikuttaja kirjasto- ja tietopalvelualalla. Susanna Tenhunen kertoo, mitä se tarjoaa sinulle yhdistyksemme jäsenenä.

Mitä IFLA tarjoaa yhdistyksellemme?

IFLA on itsenäinen, kansainvälinen, riippumaton ja voittoa tavoittelematon yhteisö, joka vaikuttaa laadukkaiden kirjasto- ja informaatioalan palveluiden kautta. Inspire, Engage, Enable and Connect ovat IFLAn strategian ja toiminnan neljä kulmakiveä. Toiminnan ytimessä on informaation saatavuuden lisääminen, tasa-arvoisen tiedon jakautumisen edistäminen ja informaatiolukutaidon kasvattaminen. Vahva näkemys alan merkityksestä näkyy IFLAn sitoutumisessa YK:n 2030 kestävän kehityksen agendaan ja tavoitteisiin. Tietojohtaminen ry haluaa olla tässä työssä mukana!

IFLAn toimintaan osallistuminen on henkilökohtainen mahdollisuus kokemusten jakamiselle, muiden tekemisestä inspiroitumiselle ja ammatillisen näkemyksen laajentamiselle. Tätä tukevat yhteisön lähes 95-vuotisen toiminnan aikana muokkautuneet perinteet ja laaja jäsenkunta (noin 1400 henkilö- ja yhteisöjäsentä noin 150 maasta). Esimerkiksi IFLAn vuosikokous World Library and Information Conference WLIC kerää osallistujia maailmaa kaikista kolkista keskustelemaan kirjasto- ja informaatioalan ajankohtaisista kysymyksistä. Viimeisin WLIC järjestettiin vuonna 2019, jolloin 3340 osallistujaa saapui Ateenaan 130 maasta kuuntelemaan yli 600 puheenvuoroa. Tänä vuonna vuosikokous järjestetään pandemian takia virtuaalisesti.

Kun Tietojohtaminen ry liittyy IFLAan, pääsemme mukaan aktiiviseen toimintaan 44 jaostossa (section) ja 13 työryhmässä (special interest group). Jaostoksi ovat organisoituneet mm. tietojohtaminen ja työryhmissä kokoonnutaan mm. big dataan liittyvien aiheiden ympärille. IFLAn vaikuttavuustyön kohteena ovat myös mm. tekijänoikeudet ja immateriaalioikeudet kirjastoalla. Erityisistä projekteista mainittakoon IFLAn ylläpitämä kirjastojen maailmankartta, jossa mukana on alati kasvava joukko yleisiä ja erityiskirjastoja – nyt noin 170 maata ja 2.6 miljoonaa kirjastoa.

Tule mukaan kansainväliseen työryhmäämme

Jollekin jäsenillemme IFLA saattaa olla jo ennestään tuttu. Siihen kuuluu moni suomalainen kirjasto- ja tietopalvelualan järjestö ja itse asiassa Tietojohtaminen ry on aiemmin ollut jäsen, mutta luopunut siitä joitakin vuosia sitten. Nyt tavoitteemme on liittyä uudestaan IFLAn verkostoon aktiivisena toimijana. IFLAn jäsenyyden hakeminen on ensimmäisiä tekoja joulukuussa perustetun Tietojohtaminen ry:n kansainvälisen työryhmän agendalla. Jos haluat mukaan IFLAn jaostoihin tai työryhmiin taikka muutoin olet innostunut rakentamaan kansainvälistä yhteistyötä, voit toimittaa yhdistyksemme jäsenenä hakemuksen osoitteeseen info@tietojohtaminen.com.

Blogin kirjoittaja Susanna Tenhunen on Tietojohtaminen ry:n hallituksen jäsen ja toimii johtavana tietoasiantuntijana OP Ryhmässä Lakiasiat-toiminnossa.

Viimeksi muutettu: 
22.2.2021