EU:n tekijänoikeusdirektiivin kansallinen toimeenpano

Eduskunnan kirjasto on julkaissut tietopaketin, jonka aiheena on EU:n uuden tekijänoikeusdirektiivin kansallinen toimeenpano.

EU:n tekijänoikeusdirektiivin kansallinen toimeenpano

Direktiivi (EU) 2019/790 tekijänoikeudesta ja lähioikeuksista digitaalisilla sisämarkkinoilla, ns. DSM-direktiivi, annettiin 17.4.2019 ja sen tulee olla implementoitu jäsenvaltiossa 7.6.2021 mennessä.

Uudella direktiivillä jäsenmaiden tekijänoikeuslainsäädäntöä mukautetaan muutoksiin, joita digitaalinen toimintaympäristö aiheuttaa sisällön luojille, levittäjille ja kuluttajille. Pyrkimyksenä on turvata tekijänoikeudet ilmaisunvapautta tai muita perusoikeuksia rajoittamatta.

DSM-direktiivi sisältää säännöksiä uusista, pakottavista tekijänoikeuden rajoituksista ja EU-laajuisesta sopimuslisenssijärjestelmästä kulttuuriperinnön saataville saattamiseksi. Lisäksi direktiivissä säädellään lehtikustannusten lähioikeudesta, alustojen vastuusta käyttäjien palveluihin tallentamista sisällöistä sekä tekijöiden ja esittävien taiteilijoiden aseman vahvistamisesta. Direktiivin edellyttämiä lainmuutoksia valmistelee opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä.

Tietopakettiin on koottu tausta-aineistoa lainvalmistelun vaiheista, oikeusvertailevaa aineistoa, aiheeseen liittyvää kirjallisuutta sekä uutisointia. Tietopakettia pävitetään lakihankkeen edetessä.

Lisätietoa tietopaketista: johtava tietoasiantuntija Erika Bergström, puh. 09 432 3402, sähköposti etunimi.sukunimi(at)eduskunta.fi.

Tutustu tietopakettiin Tekijänoikeuslain uudistus – DSM-direktiivin toimeenpano Suomessa

Muita Eduskunnan kirjaston asiantuntijoiden laatimia lakihankkeiden tietopaketteja

Viimeksi muutettu: 
17.11.2019