Johdatus analysointimenetelmiin elokuu-lokakuu 2019 (3 x ½ pvä)

Tiedonhaun prosessit ja datan käsittely ovat kehittyneet, mutta datan tai informaation muuttaminen näkemyksiksi vaatii analyysimenetelmien osaamista.

Johdatus analysointimenetelmiin

Aika: Torstaisin 29.8., 26.9. ja 31.10.2019 klo 9.00 - 13.00
Paikka: Tietojohtaminen ry, Hallituskatu 2B, Helsinki.

Kurssi koostuu kolmesta ½ päivän koulutuksesta. Datan lisääntyessä vauhdilla, analyysien ymmärtäminen ja teko kosketta meistä jokaista. Tiedonhaun prosessit ja datan käsittely ovat kehittyneet, mutta datan tai informaation muuttaminen näkemyksiksi vaatii analyysimenetelmien osaamista.

Kurssin sisältö

  • Osa 1 (elokuu): Makroympäristön analysointi: PESTE, trendikartat, skenaariot 
  • Osa 2 (syyskuu): Markkinoiden ja teollisuuden rakenteiden analyysimenetelmiä 
  • Osa 3 (lokakuu): Kvantitatiiviset analyysit. Mitä pitää ymmärtää, kun käyttää data-analyyseja apuna? Aikasarjojen ja trendien analysointi. Milloin ja miten käyttää lineaarista trendikäyrää ja mitä siitä voi päätellä? Miten aikasarjoja voi analysoida?  Miten tilastotiedettä voi hyödyntää, kun tekee markkina-analyyseja ja ennusteita? 

Kouluttajat

Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät,
kurssin vastuukouluttaja:
Senior Consultant Aila Vapaaoksa, Pöyry Oyj
 

Kvantitatiiviset menetelmät:
VTT, tilastotieteen dosentti Leena Kalliovirta,
Luonnonvarakeskus LUKE
(1.8.2019 alkaen lehtori, Helsingin yliopisto, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta).

Hinta:

  • 390€ Tietojohtaminen ry:n jäsenille
  • 550€ muille kuin jäsenille
  • Yksittäinen koulutuspäivä 150€ jäsenille, 200€ ei-jäsenille. Ilmoita kohdassa "Lisätietoja", mihin päivään/päiviin osallistut.
  • Osallistuminen myös KoKo-kortilla ja koulutusjäsenmaksulla

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu 22.8.2019 mennessä:
www.tietojohtaminen.com/ilmoittautuminen

Viimeksi muutettu: 
13.8.2019