Tietoammattilaiset - keitä he ovat?

Tietoammattilaiset työskentelevät tiedon hallinnan, analysoinnin, tiedon johtamisen ja sisällöntuottamisen parissa, osallistuvat usein myös tietojärjestelmien kehittämiseen ja rakentamiseen sekä tietopalveluiden tuotteistamiseen.

He voivat työskennellä julkishallinnossa, yritysmaailmassa, yhdistyksissä ja myös itsenäisinä yrittäjinä.

Tähän lisää materiaalia