Tietoasiantuntija-lehti 5/2015

Sisältö

PÄÄKIRJOITUS
Jälleen tienhaarassa: Yhdistyksemme nimi muuttuu
Marjukka Nyberg

KOLUMNI
Kun pääomana on oma pää
Sari Järn

TEEMA: AINEETON PÄÄOMA

Koodi, mielikuvitus ja faktatieto tulevaisuuden ongelmia ratkaisemassa
Pia Adibe

Aineeton pääoma digitalisoituvassa maailmassa
Harri Laitinen

AKTIVISTIEN NÄKÖKULMIA TIETOJOHTAMISEEN

Artikkelisarja, osa 4: Kilpailukyky ja strateginen tiedolla johtaminen - tietoasiantuntija kasvun asialla
Ira Stening

Tieto asiakkaiden ymmärtämisessä ja asiakkuusuhteen muotoutumisessa
Seppo Määttä

Big Datan avulla parempaan päätöksentekoon
Sari Keski-Heikkilä

Kun tietojohtaminen toimii - miten rakennetaan tietojohdettu organisaatio
Pasi Tervonen

Digitaalisten palvelujen käytettävyys on pitkä prosesso
Olli Nylander

PUHEENVUORO
Sosiaalinen media aineettoman pääoman kasvattajana
Jari Jussila

PUHEENVUORO
Seitsemän teesiä digitalisaatiosta
Maarit Viik-Kajander

Miten minusta tuli minä?
Olli Nylander

Vastaako IT-laitteisto yrityksen tarpeisiin?
Leo Saarnisalo

Tietotyön sirpaleita
Olli Viljanen

MAAILMALTA
ECIL 2015 - Informaatiolukutaidon uusia tuulia hakemassa
Mervi Miettinen