Yhdistyksen toiminta

Visiona tietojohtamisen edistäminen

Suomi on aineettoman pääoman kehittämisen ja tietojohtamiseen panostamisen kärkimaa, jossa näkyvästi järjestäytynyt ja oman identiteetin omaava tieto-osaajakunta toimii tämän kehityksen veturina. Tietojohtamisen edistäminen kokoaa yhteen alan yhteisöjä ja yrityksiä, jotka osaltaan vauhdittavat tätä kehitystä ja joiden liiketoiminta ja kannattavuus paranee sen myötä.

Toimimme sillanrakentajana tietoteknologian ja tiedon sisällön välillä, korostaen molempien merkitystä.

 

Toiminta-alueet

Toiminnallamme pyrimme vahvistamaan jäsentemme ammatillista osaamista ja asemaa, vahvistamaan verkostoitumista ja antamaan yhteisöjäsenille liiketoiminnallista etua sekä mahdollisuuden vaikuttaa alan kehittymiseen. Toimintaamme kuuluu mm. 

  • Koulutustoiminta, kurssit, tietoiskut ja tilaisuudet
  • Yhteistyö ja vaikuttaminen tietojohtamisen edistämiseksi
  • Tietoasiantuntija-lehden julkaiseminen: merkittävien tietojohtamisteemojen esiin nostaminen
  • Projektitoiminta, mm. tietoalan sanastohankkeen läpivienti

 

Toimielimet ja toimisto

Hallitus ja HTV

Hallitus valmistelee ja esittää yhdistyksen jäsenkokoukselle sääntömääräiset asiat sekä päättää ja panee toimeen sille annetut tehtävät.
 
Hallitus vastaa pitkän tähtäimen strategian laatimisesta ja ohjeistaa toiminnan suunnittelun ja raportoinnin.
 
Hallitus pitää huolta Tietojohtaminen ry:n varoista ja kirjanpidosta sekä tilinpäätöksen laatimisesta taloussäännön mukaisesti. Hallitus päättää yhdistyksen toimihenkilöiden palvelukseen ottamisesta ja valvoo näiden työskentelyä. Lisäksi hallitus edistää yhdistyksen ja alan niin kotimaisia kuin kansainvälisiäkin yhteyksiä sekä laatii ja antaa lausuntoja viranomaisille ja muille yhteisöille. 
 
Hallituksen työvaliokunta HTV valmistelee hallituksen kokoukset. Siihen kuuluvat yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat sekä toiminnanjohtaja.

Muut toimielimet

Koulutustoimikunta, viestintätoimikunta sekä Tietoasiantuntija-lehden toimituskunta kokoontuvat tarvittaessa. Hallitus voi nimittää tarpeen mukaan myös muita toimituskuntia ja erilaisia selvitys- ja työryhmiä.