Annetut lausunnot

24.8.2023 Valtiovarainministeriö

Tiedonhallintalautakunnan kommentointipyyntö. Suositus asiankäsittelyn metatiedoista (päivitys). Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/21391/2023

3.6.2022 Lausuntopalvelu.fi

Kommentteja SÄHKE2 (Sähköisten asiakirjallisten tietojen käsittely, hallinta ja säilyttäminen) -metatietoja koskevaan suositusluonnokseen (Kansallisarkisto), lausuntopyynnön diaarinumero KA12266/07.01.01.00/2022.
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=ca5c049f-5d1a-4af4-9518-9b3289fd9be1 

16.5.2022 Opetus- ja kulttuuriministeriö

Tietojohtaminen ry:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle arkistolain ja Kansallisarkistosta annetun lain muuttamisesta. Lausuntopyynnön diaarinumero VN/23654/2021.

8.4.2022 Lausuntopalvelu.fi

Lausunto luonnoksesta Suositus viranomaisten asiakirjojen metatiedoista palveluja tuotettaessa, lausuntopyynnön diaarinumero VN/6628/2022.
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=79012d8e-0ea7-448b-a032-2a89810c9a91

22.01.2022 Lausuntopalvelu.fi

Lausunto Jatkuvan oppimisen sanaston luonnoksesta, lausuntopyynnön diaarinumero VN/32564/2021.
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=0f87a339-d142-4c03-a598-9f68b6c125dd 

4.10.2021 Lausuntopalvelu.fi

Lausunto julkisen hallinnon tiedon laatukriteereistä, lausuntopyynnön diaarinumero VN/16357/2020.
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=063c43e2-c6d5-4c6d-a96e-4b16bde5b920

6.9.2021 Lausuntopalvelu.fi

Hallituksen esitys laiksi yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 4 §:n muuttamisesta, lausuntopyynnön diaarinumero: VN/17556/2020.
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=1ddf35b0-2d2a-459c-abca-d14fd6e8f2d6

12.5.2021 Lausuntopalvelu.fi 

Lausunto tiedonhallintalautakunnan suosituksista tietoaineistojen turvallisuuden varmistamiseksi (TiHL 15 §), lausuntopyynnön diaarinumero VN/10535/2021.
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=7fd182d9-b568-4d28-8981-4bde5d9deb25 

12.5.2021 Lausuntopalvelu.fi 

Lausunto tiedonhallintalautakunnan suosituksista tietoaineistojen ja tietojärjestelmien tietoturvallisuuden varmistamiseksi (TiHL 13 §), lausuntopyynnön diaarinumero VN/10780/2021.
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=05e7c18e-8444-48c2-8cfb-96a12d6d5a96

11.5.2021 Lausuntopalvelu.fi 

Viranomaisten ja julkista tehtävää hoitavien kokemukset julkisuuslain toimivuuteen ja julkisuusperiaatteen toteuttamiseen liittyen, lausuntopyynnön diaarinumero VN/27452/2020.
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=65a44e10-11f9-4545-8324-ffb3c76288b6

9.5.2021 Otakantaa.fi 

Kommentteja Teknologianeuvottelukunnan raporttiluonnokseen ”Suomen teknologiapolitiikka 2020-luvulla – Teknologian ja tiedon hyödyntämisen kärkimaa”
https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/603/

30.4.2021 Lausuntopalvelu.fi

Lausunto ehdotuksesta tiedon hyödyntämisen ja avaamisen strategisiksi tavoitteiksi. Diaarinumero: VN/5386/2020. Lausuntopyyntö: VN/5300/2021.
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=7ea41c35-a2ae-4470-8374-5f9b65105fed

8.4.2021 Lausuntopalvelu.fi

Lausunto luonnoksesta Suositus asiankäsittelyn metatiedoista. Diaarinumero: VN/5810/2021
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=b92a8609-25a7-4a84-91f7-cdd9da105e20

26.3.2021 Lausuntopalvelu.fi

Kommentteja luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeisten käsitteiden sanastoksi. Diaarinumero: VN/7937/2020
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=48a1aa9c-52eb-4b7c-a819-dbd48034a5a0

29.1.2021 Lausuntopalvelu.fi

Lausunto luonnoksesta "Määräys valtion viranomaisten arkistoitavien asiakirjojen siirtämisestä Kansallisarkistoon". Diaarinumero: KA/26492/03.99/2020
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=cbe28524-89d8-449f-88eb-a3435e45b72d

4.12.2020 Lausuntopalvelu.fi

Lausunto suosituksesta turvallisuusluokiteltavien asiakirjojen käsittelyyn Tiedonhallintalautakunnan turvallisuusluokiteltavien asiakirjojen jaostolle. Diaarinumero: VN/25257/2020
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=5c681253-1073-440d-b3dc-54846f1ff7b9

23.11.2020 Lausuntopalvelu.fi

Lausunto hallituksen esityksestä avoimen datan direktiivin täytäntöönpanoa koskevasta lainsäädännöstä Valtioneuvostolle. Diaarinumero: VN/16660/2020
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=209d1bca-2280-4e87-ab0f-ef045ff40cd4

20.11.2020 Lausuntopalvelu.fi

Tietojohtaminen ry:n ja Tilastokeskuksen lausunto Kansallisarkiston määrityksistä arkistoitavien erikoisaineistojen digitointiin. Diaarinumero: KA/15780/07.01.02.04.02/2020
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=6f4222f9-d57a-47e3-869d-3ef7806e69da

16.10.2020 Kotimaisten kielten keskus, kotus.fi

Lausunto sanastoluonnoksesta Kielen asemaan liittyvät termit hallinnossa. Tietoa sanastosta: https://www.kielikello.fi/-/kielen-asemaan-liittyvat-termit-hallinnossamme

31.8.2020 Lausuntopalvelu.fi

Lausunto luonnoksesta Kansallisarkiston arvonmääritys- ja seulontapolitiikka-asiakirjaksi. Diaarinumero: KA/12247/07.01.01.03.00/2019
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=fa4694e7-d5c6-478d-80e8-6b55e879f8a5

16.6.2020 Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta

Tietojohtaminen ry:n ja Suomen Tilastoseura ry:n kommentit tiedekasvatuksen kansallisista suosituksista.
https://www.tietojohtaminen.com/sites/default/files/tiedekasvatuksen_kansalliset_linjaukset_2020_.pdf

25.5.2020 Lausuntopalvelu.fi

Lausunto valtiovarainministeriölle luonnoksesta valtionavustustoiminnan sanastoksi, diaarinumero: VN/10384/2019
https://www.tietojohtaminen.com/sites/default/files/lausunto_5-2020_valtionavustustoiminnan_sanasto_0.pdf

28.10.2019 Lausuntopalvelu.fi 

Lausunto luonnoksesta kansallisista mediakasvatuslinjauksista: Medialukutaito Suomessa. Kansalliset mediakasvatuslinjaukset. Lausuntopyynnön diaarinumero: 129/79/2019 https://www.tietojohtaminen.com/sites/default/files/lausunto_kansalliset_medialinjaukset_28.10.2019.pdf

29.8.2019 Valtiovarainministeriölle

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi asiakirjojen turvallisuusluokittelusta valtionhallinnossa: http://www.tietojohtaminen.com/artikkelit/lausunto-asiakirjojen-turvalli...

18.4.2019 Valtiovarainministeriölle
Lausunto yhteisen tietopohjan hyödyntämisen tietoarkkitehtuurin tilannekuvauksesta: www.tietojohtaminen.com/artikkelit/yhteisen-tietopohjan-hyodyntamisen-ti...

--------------

Aikaisemmat lausunnot

17.8.2010 Valtiovarainministeriölle
Lausunto julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta ja tietojärjestemien yhteentoimivuuden 1) kehittämisen loppuraportista ja 2) luonnoksesta hallituksen esitykseksi annettavasta lainsäädännöstä.

7.12.2009 Opetusministeriölle

6.4.2009 Valtiovarainministeriölle
Lausunto SADe-hankkeen ehdottamista sähköisen asioinnin linjauksista, toimenpiteistä sekä välittömästi käynnistettävistä hankkeista 

28.5.2007 Opetusministeriölle
Lausunto Suomen tekijänoikeusjärjestelmän arvioinnista ja kehittämisestä 

9.5.2005 Opetusministeriölle
Lausunto Yliopistolain ja yliopistoasetuksen 25 §:n muutoksesta

8.10.2004 Opetusministeriölle
Lausunto Euroopan komission asiakirjasta SEC (2004) 995
”Commission Staff working paper on the review of the EC legal framework in the field of copyright and related rights”

4.9.2003 Opetusministeriölle
Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta