Blogissa nyt: Ain' oppien työtäs tee

Vakavuutta ja raadantaa ihannoiva luterilainen työn etiikka ”Otsasi hiessä on sinun leipäsi ansaittava” on ilahduttavasti antamassa tilaa ”Ain` laulain työtäs tee” -asenteelle. Lue Elina Wainion ajatuksia oppimisen merkityksestä muuttuvassa maailmassa.

Ain' oppien työtäs tee

Se mitä ihmisessä on lapsena, ei poistu hänestä koskaan, sanotaan. Meissä Homo sapiens -lajin edustajissa on synnynnäisenä ominaisuutena oppimisen halu, leikkisä uteliaisuus, joka pysyy meissä elämämme aamunkoitosta aina sen iltahämärään asti. Ihminen on tässä mielessä neoteeninen laji, eli se pysyy aina jossain määrin lapsekkaana tutkimisen ja keksimisen halussaan.

Homo sapiens merkitsee tietävää ihmistä; synnymmekö siis tietävinä? Emme, vaan tiedon käsittelemiseen halukkaina ja kykenevinä, minkä ansiosta kehitymme tietäviksi. Elinikäiseen oppimiseen kannustettaessa vedotaan itse asiassa ihmisen lajityypillisiin piirteisiin: kasvamisen ja kehittymisen nautintoon ja mielenkiintoon uusia asioita kohtaan. Opimme uutta läpi koko elämämme muodollisessa koulutuksessa, työympäristöissämme sekä vapaa-ajan suhdeverkostoissamme ja harrastuksissamme. Ehkäpä lajillemme voisi määritellä kaavaksi Homo ludens (leikkivä) + Homo discens (oppiva) = Homo sapiens (tietävä); leikkisä ihminen oppii ja tulee siten viisaaksi.

Sitran vuonna 2019 teettämän, yli 2000 vastaajan laajuisen Elinikäinen oppiminen Suomessa -kyselyn vastausten perusteella me suomalaiset suhtaudumme elämänmittaiseen oppimiseen hyvin myönteisesti. Pidämme laajaa yleissivistystä huomattavasti enemmän arvossaan kuin yksinomaan työelämän tarpeisiin tähtäävää oppimista. Yleisen keskustelun tasollahan jatkuvan oppimisen tarve yhdistetään usein työelämässä tapahtuviin muutoksiin. Sitran kyselytulokset tukevat osin tätäkin näkemystä. Seitsemän kymmenestä vastaajasta uskoo työssään tapahtuvan viiden seuraavan vuoden aikana sellaisia muutoksia, joiden takia omaa osaamista kannattaa kehittää. Työympäristössä oppimista edesauttavat eritoten työskentely muiden kanssa ja muilta oppiminen sekä uusien työtapojen ja asioiden kokeilu.

Oppimisen tärkeys työssä korostui LinkedInin vuonna 2018 toteuttamassa tutkimuksessa, johon osallistui reilu 2000 liike-elämän ammattilaista. Vastausten mukaan oppimista työpaikallaan ahkerasti harjoittavat olivat työssään muita huomattavasti sitoutuneempia, tuotteliaampia ja menestyvämpiä, luottavaisempia ja onnellisempia sekä vähemmän stressaantuneita. Työssä kehittymisen ja kasvun mahdollisuuksia pidettiin niin tärkeänä, että viidennes vastaajista olisi valmis vaihtamaan työpaikkaa niiden puuttumisen takia. Oppimisen kautta työ itsessään saa syvempää sisältöä ja tarkoitusta.

Kaiken kaikkiaan oppiminen auttaa meitä elämään merkityksellistä elämää muuttuvassa maailmassa. Oman tietämyksemme jatkuva kasvattaminen ei ainoastaan luo edellytyksiä työssä ja elämässä pärjäämiselle vaan myös hyvinvoinnille ja jaksamiselle. Vakavuutta ja raadantaa ihannoiva luterilainen työn etiikka ”Otsasi hiessä on sinun leipäsi ansaittava” on ilahduttavasti antamassa tilaa ”Ain` laulain työtäs tee” -asenteelle, mikä leikkisyyttä ruokkiessaan pitää opinportit ja polut avoimina mielissämme.

(Kuva: Oskar Laukkanen)

Kirjoittaja on Elina Wainio Tietojohtaminen ry:n hallituksen jäsen ja liiketalouden lehtori Laurea-ammattikorkeakoulussa, jossa jatkuva kaikesta ja kaikilta oppiminen ovat toiminnan ydin.

Kirjoitus on julkaistu Tietoasiantuntija 4/2020 -lehden pääkirjoituksena.

Viimeksi muutettu: 
8.11.2020