Blogissa nyt: Sitran IHAN-hanke avaa tietä ihmisläheiselle datataloudelle

Tietojohtaminen ry on mukana sidosryhmänä Sitran IHAN-hankkeessa, joka edistää eurooppalaisen datatalouden reiluutta ja ihmisläheisyyttä. Hallituksemme jäsen Susanna Tenhunen kertoo blogissa, mitä hanke tarkoittaa käytännössä.

 

Sitran IHAN-hanke ja Tietojohtaminen ry

It’s all about data - on paljon toistettu lause, kun puhutaan datan merkityksestä yhteiskunnan kasvun ja kehityksen moottorina. Sitran IHAN-hanke haluaa edistää eurooppalaisen datatalouden reiluutta ja ihmisläheisyyttä. Reiluus muodostuu kilpailusta yhteisillä pelisäännöillä toimivissa ekosysteemeissä. Niille tunnusomaista on kaikenkokoisten yritysten pääsy laajoihin datavarantoihin ja innovoinnin edellytysten turvaaminen. Ihmisläheisyyden kulmakiviä ovat mahdollisuus päättää oman datan käytöstä, luottamus palveluntarjoajan vastuullisuuteen ja tarjonta entistä kohdennetummista, hyvinvointia ja arkea parantavista palveluista.

Käytännön esimerkkinä tällaisesta palvelusta voisi olla Sitran pilotoima ekosysteemi, jossa diabetesta sairastavan lapsen huoltaja voi luvittaa terveystietojen hyödyntämisen helposti ja turvallisesti koulun tai liikuntaharrastusten kanssa. Fiktiivisen esimerkin antaa Helsingin Sanoman liitteessä 3.6.2020 julkaistu visio uudesta Elä paremmin -sovelluksesta, joka yhdistää lähikaupan ostosdatan, Kanta-palvelun terveystiedot ja Sports Trackerin keräämän datan siihen luvan saatuaan. Käyttäjä tietää palvelun käsittelevän dataa eettisesti ja turvallisesti sillä olevan sertifikaatin ansiosta.

Tietojohtaminen ry on osallistunut Sitran sidosryhmäyhteistyöhön datatalouden ja muiden aihealueiden parissa. Kevään 2020 aikana sain yhdistyksen kautta tilaisuuden olla mukana. Oma kokemukseni liittyy Data osaksi yritysvastuuta -työpajasarjaan. Siinä kartoitettiin parhaita käytäntöjä kestävälle datan käytölle yritysvastuun ja kilpailuedun näkökulmasta. Oman ymmärrykseni taso kohosi ja tapasin sellaisia yhteistyötahoja, joihin en muutoin olisi tutustunut, kuten eri alojen yritysten asiantuntijoita. Sitrassa puhutaan törmäyttämisestä: sillä tarkoitetaan juuri sidosryhmien kohtaamisia. Sitran ajatuksena onkin olla think and do tank, jonka työ etenee tiedon tuottamisesta rahoitukseen ja kokeilujen kautta uusien toimintamallien vakiinnuttamiseen. 

Haastattelin IHAN-hankkeen projektijohtaja Jaana Sinipuroa ja kysyin saavutuksista. Hän nosti esille kansainvälisen yhteistyön ja erityisesti pitkäjänteisen osallistumisen EU-tason datatalouskeskusteluun ja datastrategiaan vaikuttamisen. Tästä yhtenä esimerkkinä on julkaisu 35 toimenpide-ehdotusta EU:n datastrategian toteuttamiseksi. Muina onnistumisen kokemuksina Jaana mainitsi reilun datatalouden sääntökirjan. Se toimii käsikirjan lailla määrittelemällä yleisellä tasolla juridiset, eettiset, tekniset, liiketoiminnalliset sekä hallinnolliset raamit, datan jakamiselle verkossa. Toisenlainen onnistuminen on suurta suosiota saavuttanut digiprofiilitesti. Suosittelen kokeilemaan, miten muutamalla kysymyksellä analysoidaan hauskasti, mutta terävästi yksilön tiedot, asenteet ja toiminta verkossa!

Kannattaa siis pysyä kuulolla kesäkuuhun 2021 jatkuvan IHAN- hankkeen seuraavista vaiheista. Kesäkuussa avattiin IHAN-kokeilualusta. Se tarjoaa konkreettisia työkaluja palveluiden rakentamiseen ja myöhemmin niiden testaamiseen. Syksyllä starttaa pienille ja keskisuurille yrityksille suunnattu IHAN-yritysohjelma, joka tukee reilun datatalouden periaatteiden mukaista uutta liiketoimintaa. Sitra rakentaa tulevaisuuta ja liikkuu laajalla skaalalla suurista linjoista konkreettisiin tekoihin. Asenteella, ettei valmiita ratkaisuja ei ole, ne löydetään. Tänä keväänä koetun eristyksen aikana uudet kohtaamiset ja ihmisten törmääminen, vaikka vain virtuaalisesti, on entistäkin tärkeämpää ja antaa uutta kipinää työhön.

Susanna Tenhunen on Tietojohtaminen ry:n hallituksen jäsen ja johtava tietoasiantuntija OP Ryhmän Lakiasiat ja compliance -toiminnossa.

Viimeksi muutettu: 
26.6.2020