Blogissa nyt: Tiedon ammattilainen kulkee askeleen edellä

Tiedon ammattilaisten tehtävänä on edistää tiedon johtamista. Lue uusimmasta blogista, miten Tietojohtaminen ry:n hallituksen puheenjohtaja Reija Helenius lähestyy asiaa.

Tiedon ammattilainen kulkee askeleen edellä

Tietojohtaminen ry ei ole menettänyt ajankohtaisuuttaan 75 vuoden aikana. Meitä tiedon ammattilaisia tarvitaan organisaation eri tasoilla ja tehtävissä. Tehtävämme on edistää tiedolla johtamista varmistaen, että oikeaa tietoa käytetään oikeassa paikassa, varsinkin päätöksenteossa.

Edellä mainittu ei ole itsestäänselvyys. Se edellyttää tietovirtojen ja -prosessien monipuolista hallintaa, tiedon jäsentämistä ja tulkintaa sekä vaihtoehtoisten ratkaisujen tuntemista olemassa olevan tiedon hyödyntämiseksi. Tosiasia on, että tieto on hyödyllinen vasta, kun se on käytetty. 

Tehtävämme on edistää tiedon johtamista. Miten pystymme organisoimaan ja johtamaan tietoa sekä osaamista niin, että sen avulla voidaan luoda taloudellista ja inhimillistä arvoa? On luotava puitteet tietomyönteiselle toimintakulttuurille, joka mahdollistaa uuden tiedon luonnin ja synnyttää innovaatioita. Tällöin organisaatio hyödyntää toiminnassaan niin organisaation ulkoista kuin sisäistä tietoa kuin organisaation osaamistakin.

Uudet käsitteet ja sovellukset valtaavat alaamme. Mitä uutta web 3.0 tuo tullessaan? Entä lohkoketjut, digitaaliset hyödykkeet, metaversumit ja hajautetut autonomiset organisaatiot?  Ja entä mihin kaikkeen tekoäly vielä pystyy? Tiedon ammattilaisen tulee ottaa näistäkin selvää. 

Olkaamme valppaita edelleen ja kuljetaan askel edellä jatkossakin voidaksemme edistää muita hyödyntämään tietoa. 
 

Blogin kirjoittaja Reija Helenius on Tietojohtaminen ry:n puheenjohtaja. Kirjoitus on julkaistu Tietoasiantuntija-lehden 4/2022 pääkirjoituksena.

Viimeksi muutettu: 
27.10.2022