Johdatus analysointimenetelmiin elokuu-lokakuu 2019 (3 x ½ pvä)

Tiedonhaun prosessit ja datan käsittely ovat kehittyneet, mutta datan tai informaation muuttaminen näkemyksiksi vaatii analyysimenetelmien osaamista.

Aika: Torstaisin 29.8., 26.9. ja 31.10.2019 klo 9.00 - 13.00
Paikka: Tietojohtaminen ry, Hallituskatu 2B, Helsinki.

Kurssi koostuu kolmesta ½ päivän koulutuksesta. Voit osallistua myös vain yhteen tai kahteen päivään.

Datan lisääntyessä vauhdilla, analyysien ymmärtäminen ja teko kosketta meistä jokaista. Tiedonhaun prosessit ja datan käsittely ovat kehittyneet, mutta datan tai informaation muuttaminen näkemyksiksi vaatii analyysimenetelmien osaamista.

Kurssin sisältö

  • Osa 1 (elokuu): Makroympäristön analysointi: PESTE, trendikartat, skenaariot 
  • Osa 2 (syyskuu): Markkinoiden ja teollisuuden rakenteiden analyysimenetelmiä 
  • Osa 3 (lokakuu): Kvantitatiiviset analyysit. Mitä pitää ymmärtää, kun käyttää data-analyyseja apuna? Aikasarjojen ja trendien analysointi. Milloin ja miten käyttää lineaarista trendikäyrää ja mitä siitä voi päätellä? Miten aikasarjoja voi analysoida?  Miten tilastotiedettä voi hyödyntää, kun tekee markkina-analyyseja ja ennusteita? 

Kouluttajat

Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät,
kurssin vastuukouluttaja:
Senior Consultant Aila Vapaaoksa, Pöyry Oyj
 

Kvantitatiiviset menetelmät:
VTT, tilastotieteen dosentti Leena Kalliovirta,
Luonnonvarakeskus LUKE
(1.8.2019 alkaen lehtori, Helsingin yliopisto, matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta).

Hinta:

  • 390€ Tietojohtaminen ry:n jäsenille
  • 550€ muille kuin jäsenille
  • Yksittäinen koulutuspäivä 150€ jäsenille, 200€ ei-jäsenille. Ilmoita kohdassa "Lisätietoja", mihin päivään/päiviin osallistut.
  • Osallistuminen myös KoKo-kortilla ja koulutusjäsenmaksulla

Ilmoittautuminen

www.tietojohtaminen.com/ilmoittautuminen

 

Viimeksi muutettu: 
23.9.2019