Lausunto avoimen datan direktiivin täytäntöönpanosta Valtioneuvostolle

Tietojohtaminen ry on antanut 23.11.2020 lausunnon hallituksen esityksestä avoimen datan direktiivin täytäntöönpanoa koskevasta lainsäädännöstä. Lausunnon löydät Lausuntopalvelu.fi-sivustolta

 

Viimeksi muutettu: 
24.11.2020