Lausunto turvallisuusluokiteltavien asiakirjojen käsittelystä

Tietojohtaminen ry on antanut 4.12.2020 lausunnon Tiedonhallintalautakunnan suosituksesta turvallisuusluokiteltavien asiakirjojen käsittelyyn.

Lausnto on annettu Tiedonhallintalautakunnan turvallisuusluokiteltavien asiakirjojen jaostolle. Lausunnon löydät Lausuntopalvelu.fi-sivustolta.

Viimeksi muutettu: 
6.12.2020