Tiedolla johtamisen tila valtionhallinnossa -kypsyystasoselvitys

Selvityksen tavoitteena oli kartoittaa tiedolla johtamisen nykytila valtionhallinnon organisaatioissa sekä muodostaa toistettava malli tiedolla johtamisen kypsyystason seuraamiseksi. Selvityksen toteuttivat Creatido ja Tampereen yliopisto yhdessä Valtiokonttorin kanssa.

Lue selvitys täältä (PDF).

Valtionhallinnon tiedolla johtamisen tilaa selvitettiin osana Valtiokonttorin tilaamaa Julkisen hallinnon tiedolla johtamisen tila -selvitystä. Tiedolla johtamisen nykytilaa valtionhallinnossa tutkittiin neljän hallinnonalan ministeriöiden ja näiden alaisten virastojen osalta. Selvitys julkaistiin 14.2.2023.

Viimeksi muutettu: 
28.2.2023