Tietotermit-sanasto

Mitä tarkoitetaan avoimella datalla tai massadatalla, entä monilukutaidolla tai tiedonlouhinnalla? Tietotermit-sanasto valottaa tietoon liittyviä käsitteitä ja termejä. Tietotermit-sanasto on julkaistu Kansalliskirjaston Finto-sanastopalvelussa www.finto.fi.
 

Tietotermit selkeyttävät viestintää

Digitalisaation myötä tietoon liittyvistä uusista käsitteistä ja termeistä on tullut keskeinen osa niin eri alojen asiantuntijoiden, median kuin kansalaistenkin kielenkäyttöä. Tietotermit ovat keskeinen osa tiedonhallintaa. Tiedonhallinnalla pyritään siihen, että tiedot olisivat saatavissa, löydettävissä ja hyödynnettävissä eri tarkoituksiin koko tietojen elinkaaren ajan.

Tietotermit on laajaan käyttöön tarkoitettu tiedonhallinnan sanasto, joka sisältää noin 140 tiedonhallinnan termiä määritelmineen ja käsitekaavioineen. Tietotermien tarkoitus on selkeyttää viestintää ja tukea tiedonhallintaa ja sen kehittämistä niin julkishallinnossa kuin yrityksissäkin. Sanasto sisältää käännökset ruotsiksi ja englanniksi.

Sanasto on löytyy osoitteesta: http://finto.fi/tt/fi/

Valtiovarainministeriön sanastoprojektin ovat toteuttaneet Lingsoft Language Services Oy ja Tietojohtaminen ry. Sanaston kommentointiin on osallistunut sekä julkisen hallinnon että yksityisen sektorin tiedonhallinnan asiantuntijoita. Sanastoa ylläpidetään rinnan julkisen hallinnon suositusten (JHS) kanssa.
 

Lisätietoja:

- Anne Kauhanen-Simanainen, neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö, puh.0400 908 641, anne.kauhanen.simanainen(at)vm.fi
- Riikka Heikkilä, Lingsoft Services Oy, Business Development Manager, riikka.heikkila(at)lingsoft.fi
- Pirjo Kainu, Tietojohtaminen ry, puh. 050 572 2779, pirjo.kainu(at)gmail.com
- Tuomas Palonen, tietoasiantuntija, Finto-palvelu/Kansalliskirjasto, tuomas.palonen(at)helsinki.fi

 

Palaute ja kehittämisehdotukset

Voit antaa kehittämisehdotuksia ja palautetta sanastosta sähköpostitse osoitteeseen sanastot(at)lingsoft.fi

Viimeksi muutettu: 
23.3.2021