Tietotilinpäätös organisaation kehittämisen katalysaattorina

Käytännönläheisessä koulutuksessamme tarjolla monipuolisesti case-esimerkkejä tietotilinpäätöksistä useista eri organisaatiosta sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta.

Tietotilinpäätös organisaation kehittämisen katalysaattorina 

Koulutus siirtyy myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan

Aika: tarkempi päivä ja aika ilmoitetaan myöhemmin
Paikka: etäkoulutus verkossa (MS Teams/Zoom)

Tietotilinpäätös on tehokas tapa kerätä tarvittavat tiedot yhteen erityisesti tietosuojan osalta ja täyttää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen osoitusvelvoite.

Tietotilinpäätöksen tavoitteena on kuvata tietojen käsittelyn nykytila sekä arvioida tietosuojan ja tietoturvan toteutuminen. Tietotilinpäätöksen avulla organisaatio voi osoittaa EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämän tilintekokyvykkyyden. Sillä pystytään näyttämään myös, että organisaatio noudattaa lakia sekä hyvää tietojenkäsittely- ja tiedonhallintatapaa.

Tietotilinpäätökseen sisällytettävät tiedot voivat vaihdella organisaation toimialasta ja toiminnan laadusta riippuen. Tietototilinpäätös on koettu erityisen hyödylliseksi viranomaisorganisaatioissa, joiden toiminta perustuu suurten tietovarantojen käsittelyyn ja rekisterinpitäjien keskinäiseen yhteistyöhön.

Koulutustilaisuudessa kuullaan asiantuntijapuheenvuoro tietotilinpäätöstä gradussaan tutkineelta Eleni Douhaniarikselta. Tilaisuudessa on tarjolla myös laaja kattaus case-esimerkkejä useasta eri organisaatiosta, yksityiseltä ja julkiselta sektorilta.

 

Alustava ohjelma

8.45    Tilaisuuden avaus ja taustaa tietotilinpäätöksestä

9.00    Case OP-ryhmä

9.30    Eleni Douhaniaris: Tietotilinpäätöksen motivaatiotekijät, datan arvon tuottaminen, tietotilinpäätöksestä saatava arvo organisaatiolle ja ulkoisille sidosryhmille.

10.00  Case Suomen Pankki

10.30  Case Itä-Suomen Yliopisto

11.00  Case Maanmittauslaitos

11.30  Case Keva 

12.00  Loppuyhteenveto ja keskustelua

12.30  Koulutus päättyy
 

Koulutuksen hinta

Osallistuminen etäkoulutukseen verkossa (saat osallistumislinkin sähköpostiisi lähempänä tapahtuman ajankohtaa):

Tietojohtaminen ry:n jäsenet

  • 150 euroa/henkilö
  • Opiskelija/työtön/eläkeläinen 110 euroa/henkilö 

Muut kuin jäsenet     

  • 235 euroa/henkilö
  • Opiskelija/työtön/eläkeläinen 150 euroa/henkilö

Voit osallistua myös henkilöjäsenen koulutusmaksulla tai yhteisöjäsenen KoKo-kortilla.
 

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen avataan sen jälkeen kun koulutuksen päivä on vahvistettu. 

 

 

Viimeksi muutettu: 
14.11.2023