Toimikunnat ja työryhmät

Toimikunnat

Markkinointi- ja viestintätoimikunta
Koulutustoimikunta
Kansainvälinen toimikunta

 

Koulutustoimikunta

Koulutustoimikunta ideoi ja koordinoi yhdistyksen jäsenille sekä muille tietojohtamisesta kiinnostuneille suunnattuja koulutustilaisuuksia.

Pyrimme löytämään aiheita, jotka kehittävät tietojohtamisen osaamista ja ammattitaitoa eri näkökulmista. Mitä monipuolisempi on toimikunnan rakenne, sen kattavammin koulutustarjonta vastaa yhdistyksen laajan jäsenkunnan tarpeita.

Tervetuloa mukaan ideoimaan ja vaikuttamaan!

Kansainvälisten asioiden toimikunta

Kansainvälisten asioiden toimikunta edistää ja rakentaa kansainvälistä toimintaa. Tarkoitus on aloittaa läheltä tutustumalla pohjoismaisiin sisaryhdistyksiin ja heidän toimintaansa. Jaamme kokemuksia omasta tekemisestämme ja opimme muiden toiminnasta. Edistämme asiaa käytännönläheisesti yhdistysten välillä esimerkiksi kirjoittamalla artikkeleita toistemme julkaisuihin.

Kun toimikunnan toiminta pääsee vauhtiin, tarkoituksemme on tarjota jäsenille mahdollisuuksia kehittää omaa ammattitaitoaan monipuolisesti verkottumalla kotimaan lisäksi laajemmin lähelle ja kauas. Tähän tavoitteeseen pyrimme mm. rakentamalla yhdistysten välistä koulutusyhteistyötä ja osallistumalla kansainväliseen järjestötyöhön. Haluamme tuoda kansainvälisyyden luontevaksi osaksi Tietojohtaminen ry:n toimintaa.

Tietojohtaminen ry on myös IFLAn jäsen. Kirjasto- ja tietopalvelualan maailmanlaajuista yhteistyötä ja vaikuttavuutta edistävällä International Federation of Library Associations and Institutions eli IFLAlla on laajaa ja monipuolista toimintaa, joka tarjoaa tilaisuuden ammatillisen näkemyksen kehittämiseen monikulttuurisessa ympäristössä.

Liity mukaan ja vaikuta kansainväliseen toimintaamme!

 

Työryhmät

Tietojohtaminen julkishallinnossa -työryhmä
Tietojohtaminen yrityksissä -työryhmä
Lausuntotyöryhmä
Tekoälytyöryhmä

 

Tietojohtaminen julkishallinnossa -työryhmä

Tietojohtaminen ry:n julkisen sektorin teemaryhmän keskeisenä tavoitteena on lisätä ymmärrystä tietojohtamisen mahdollisuuksista julkisella toimialalla. Tietojohtamisen edistäminen on tärkeää, koska julkisella sektorilla on hallussaan suuria tietomassoja. Nämä tietomassat ovat aineetonta pääomaa, joka on julkisten organisaatioiden keskeisimpiä menestystekijöitä. Tietojohtamisen edistämisellä julkisella sektorilla voidaan tukea tietopolitiikan tavoitteita. Tietopolitiikka mahdollistaa tiedon tehokkaan, turvallisen ja eettisen hyödyntämisen.

Viime kädessä kysymys on Suomen kilpailukyvyn edistämisestä. Lisäksi tiedon avoimuudella voidaan lisätä kansalaisten luottamusta tietoon pohjautuvaan päätöksentekoon. Tieto, sen avoimuus ja tiedon hyötykäyttäminen ovat demokraattisen päätöksenteon tunnusmerkkejä. Julkisen sektorin tietojohtamisella on siten tärkeä rooli.

Julkisen sektorin teemaryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa tiistaisin. Ryhmän toimintamuotoja ovat koulutusten suunnittelu, asiantuntijatiedon ja kokemusten sekä parhaiden käytäntöjen levittäminen, lausuntopyyntöihin vastaaminen, seminaarit, ajankohtaiset blogikirjoitukset sekä artikkelit.

Teemyötyhmätaryhmän jäsenet työskentelevät valtionhallinnossa, kunnissa ja kuntayhtymissä. Työskentely näissä organisaatioissa ei kuitenkaan ole ryhmän jäsenyyden ehto. Tavoitteenamme on tehdä yhteistyötä myös yksityisten toimijoiden kanssa.

Tervetuloa mukaan, vielä mahtuu!

 

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu työryhmiin sähköpostilla:
info@tietojohtaminen.com