Vaikuttaminen

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on aina ollut tärkeä osa Tietoasiantuntijoiden missiota. Erityisen tärkeää se on nyt tiedon ja tietojohtamisen merkityksen koko ajan kasvaessa.

Vai­kut­ta­mi­sen uu­det tar­peet

Tiedosta on muodostunut uusi menestyksen raaka-aine. Sitä on kaikkialla ja yhä runsaammin mitoin. On kaikkien etu, että suomalainen yhteiskunta osaa hyödyntää tietopotentiaalejaan uudella tavalla. Avoimet rajapinnat, big data, näistä luotavat uudet sovellukset ja ennen kaikkea tietosisältöjen analysointi ja hyödyntäminen ovat asioita, jotka ovat lähellä toimintamme ydintä. Näemme, että näillä alueilla on paljon parantamisen varaa ja tämän kokonaisuuden edistämiseen haluamme olla vaikuttamassa.

Vai­kut­ta­mi­sen ka­na­vat

Teemme vaikuttamistyötä monella tavalla. Annamme esimerkiksi lausuntoja lakimuutoksista, uusista laeista sekä hallitus- ja politiikkaohjelmista. Olemme vuosien mittaan antaneet useita lausuntoja tietojohtamisen alueisiin liittyvistä asioista.

Olemme jo monta vuosikymmentä olleet myös mukana kehittämässä alan ammattilaisten koulutusta.

Toinen vaikuttamisen alue on sanastotyö, jossa olemme olleet mukana mm. julkaisemassa Tietotermit-sanastoa.