Tietojohtaminen

Tietojärjestelmät tuottavat dataa kiihtyvällä vauhdilla. Kun ihminen hyödyntää dataa, syntyy tietoa. Tietojohtamisessa johdetaan nimensä mukaan tietoa ja huolehditaan kokonaisvaltaisesti tämän liiketoiminnalle arvokkaan pääoman saatavuudesta, analysoinnista, jakamisesta ja pysymisestä organisaation hallussa. Keskeisessä roolissa ovat ihmisten osaaminen, tietojärjestelmät sekä organisaatiorakenteet- ja kulttuuri.

Tietojohtamisella edistetään organisaation tavoitteisiin pääsyä ja kilpailukykyä hyödyntämällä sen aineetonta pääomaa, joita ovat muun muassa henkilöstö ja sen osaaminen, johtaminen, kyky muuttua, palvelukonseptit, teknologia, ilmapiiri, innovaatioprosessit ja yhteistyö sekä asiakkaat ja verkostot.

Tietojohtamisessa ei ole kyse yksittäisistä päätöksistä vaan se on jatkuva prosessi. Tietojohtamisen käytännöt ja mallinnukset auttavat kuvaamaan organisaatiolle kaikkein kriittisimpien aiheiden tilaa ja kehityksen suuntaa.

Tietojohtamisen ammattilaiset tukevat organisaatiota tietotarpeen tunnistamisessa ja tiedon hallintaa edistävien tietoprosessien luomisessa. 
 

Tie­to­joh­ta­misen opetusta yli­opis­tois­sa

- Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu:
Master's Programme in Information and Service Management

- LUT-yliopisto: 
Tietojohtamisen ja johtajuuden maisteriohjelma (KTM) ja 
Tietojohtamisen asiantuntijaohjelma
Katso video Tietojohtamisen asiantuntijaohjelmasta

- Oulun yliopisto: 
Tietojohtaminen

- Tampereen Yliopisto (TUNI), Tietojohtamisen yksikkö:
Tietojohtamisen diplomi-insinöörin tutkinto (DI, kandi+maisteri)
Tietojohtamisen DI-ohjelma (maisteri)
Johtamisen ja tietotekniikan DI-ohjelma (maisteri

Tietojohtamisen tutkimusta tai kursseja:
- Itä-Suomen yliopistossa osana johtamisen sivuaineopintoja

Tietojohtamista sivuavia opintoja:
- Jyväskylän yliopisto: 
Informaatioteknologian tiedekunnan maisteriohjelmat
- Åbo Akademi: Master's Degree Programme in
Governance of Digitalization

 

Julkaisuja tie­to­joh­ta­mi­ses­ta

- FCG Finnish Consulting Group Oy (2019). Tietojohtaminen kunnissa
- Karhula, Päivikki (2011). Kuka ymmärtäisi tietojohtamista? Parlamenttikirjasto, eduskunnan kirjaston blogi. 
- Kosonen, Miia (2015). Tietojohtaminen ja tiedolla johtaminen. Slideshare-esitys.
- Kosonen, Miia (2019). Tiedolla johtamisen käsikirja. Verkkosivusto ja PDF-opas.
- Tietokiri-hanke 2017 - 2021. Tiedolla johtaminen julkishallinnossa. Verkkosivusto.

 

Lisää tietojohtamiseen liittyviä linkkivinkkejä voi lähettää sähköpostitse info(at)tietojohtaminen.com