Yhdistys

Toiminta-ajatuksemme

Tietojohtaminen ry on yhdistys, joka auttaa yrityksiä ja yhteiskuntaa tehostamaan tietoperusteista päätöksentekoa, innovointia  ja ennakointia. Vaikutamme tietoalan kehitykseen sekä nostamme tiedon sisällön ja hyödyntämisen yleistä arvostusta. Haluamme myös toimia sillanrakentajana tietoteknologian ja tiedon sisällön välillä, korostaen molempien merkitystä, unohtamatta yhdistyksen jäsenten lähes seitsemän vuosikymmentä kestänyttä työtä tietopalveluissa tiedon löydettävyyden ja käytettävyyden kehittäjänä.  

Visiomme on, että Suomi on aineettoman pääoman kehittämisen ja tietojohtamiseen panostamisen kärkimaa. Yhdistyksenä pyrimme edistämään tietojohtamisajattelua ja tiedon hyödyntämistä päätöksenteon tukena yhteiskunnassa ja organisaatioissa. Tavoitteenamme on, että suomalainen yhteiskunta olisi tietojohtamisen alueilla maailman edelläkävijöiden joukossa. Tämä edellyttää, että Suomessa ymmärretään mitä tietojohtaminen on ja millaisia mahdollisuuksia se tarjoaa toiminnan tehostamiseen sekä liiketoiminnan kannattavuuden parantamiseen. Edellytyksenä tähän puolestaan on, että tietojohtamiseen liittyvät tekniset ja rakenteellliset edellytykset ovat kunnossa. 

Yhteisöjäsenemme ovat tietoasiantuntijuuden alan erilaisia toimijoita, yhteisöjä tai yrityksiä, joilla on tarve laajalti edistää tietojohtamista ja tiedon hyödyntämistä omassa toiminnassaan tai yhteiskunnassa yleisesti. Tietojohtamisen edistäminen voi vauhdittaa tätä kehitystä ja parantaa sen myötä yritysten liiketoimintaa ja kannattavuutta.

Henkilöjäsenillemme olemme verkostoitumisen ja vaikuttamisen väylä, haastavien ja mielenkiintoisten projektien tarjoaja sekä ammatillisen osaamisen edistäjä. Henkilöjäseninä meillä on monien eri ammattiryhmien ja osaamisten edustajia, jotka edustavat tavalla tai toisella jotakin osaa tietojohtamisen kokonaisuudesta.

In English:

Tietojohtaminen ry is an association, which helps companies and society in general to enhance their level of informed leadership, innovation and foresight. It contributes to the development of the information sector as well as raises the general appreciation of information content and use. It also wants to act as a bridge between information technology and information content. It publishes a magazine called Tietoasiantuntija four times a year and arranges seminars and training.