Yhdistys

Tietojohtaminen ry on rekisteröity yhdistys, joka haluaa edistää tietojohtamisajattelua ja tiedon hyödyntämistä päätöksenteossa. Sen tavoitteena on tehdä tunnetuksi tietoalan kehitystä sekä tiedon sisällön ja hyödyntämisen yleistä arvostusta. Yhdistys auttaa organisaatioita ja yhteiskuntaa tehostamaan tietoperusteista vaikuttamista ja innovointia.  

Tietojohtaminen ry:n visio on tehdä Suomesta aineettoman pääoman kehittämisen ja tietojohtamisen kärkimaa. 

Yhdistys kouluttaa tietotyön- ja johtamisen aiheista.

Yhdistyksen jäsenistö koostuu yhteisöjäsenistä ja henkilöjäsenistä. Yhdistys ajaa eri ammatti- ja organisaatioryhmien tietojohtamisen intressejä, ja editää osaamista tietojohtamisen kokonaisuudessa.

In English:

The Finnish Society for Knowledge Management is an association, which helps companies and society in general to enhance their level of informed leadership, innovation and foresight. It contributes to the development of the information sector and knowledge management as well as raises the general appreciation of information content and use. It also wants to act as a bridge between information technology and information content. It publishes a magazine called Tietoasiantuntija and arranges seminars and training.