Blogissa nyt: Tietoa asiantuntevasti vuodesta 1947

Tietojohtaminen ry:n syntyvaiheet ajoittuvat sodan jälkeiseen Suomeen, jolloin sotakorvausteollisuus ja maailman kauppaan suuntautuva teollisuus tarvitsivat kipeästi tietoa tuotekehitykseen ja tutkimukseen.

Tietoa asiantuntevasti vuodesta 1947

Vuosi 2022 on Tietojohtaminen ry:n juhlavuosi

Tietojohtaminen ry:n syntyvaiheet ajoittuvat sodan jälkeiseen Suomeen, jolloin sotakorvausteollisuus ja maailman kauppaan suuntautuva teollisuus tarvitsivat kipeästi tietoa tuotekehitykseen ja tutkimukseen. Koska tietoa jouduttiin hankkimaan pääasiassa Suomen rajojen ulkopuolelta, on kansainvälinen toiminta ollut yksi tärkeä osa yhdistyksen toimintaa alusta alkaen.

Yhdistys perustettiin vuonna 1947, ensin Suomen Kirjallisuuspalvelun Seura ry -nimisenä. Seuran nimi muutettiin vuonna 1981 Tietopalveluseura ry:ksi. Nimensä Tietoasiantuntijat ry yhdistys sai vuonna 2001 ja nyt 12.1.2016 alkaen yhdistyksen nimi on Tietojohtaminen ry.

Yhdistyksen perustivat teollisuudessa toimivat diplomi-insinöörit sekä kemistit. Isot teollisuusyritykset olivat alusta alkaen myös yhteisöjäseninä. Yhdistyksen tarkoituksena oli toimia teollisuuden kirjallisuuspalveluissa toimivien kirjallisuuspalveluinsinöörien yhdyssiteenä. Toiminnan ydin oli tiedon hankinta ja sen hallinta.

Yhdistyksen historia kuvaa tiedon hyödyntämiseen käytetyn teknologian kehittymistä

Tärkeitä työvälineitä tuolloin alkuvaiheessa olivat painetut hakemistot ja luokituskortistot. Seuraavan vuosikymmenen innovaatiot olivat mikrofilmit ja filmikortit. Mahdollisuus hakea magneettinauhalla olevia bibliograafisia tietoja tietokoneella merkitsi tietopalvelualan siirtymistä atk-aikaan 1960-luvulla. Reaaliaikaiset Online-haut maailmalta tietokonepäätteiden avulla aloitettiin 1970-luvulla.

1970-luvulla kiinnostus tietopalveluiden kehittämiseen laajeni myös f inanssi- ja palvelualoille ja ammattilaisia alettiin kutsua informaatikoiksi ja myöhemmin tietoasiantuntijoiksi. Julkinen hallinto kiinnostui tietopalveluiden ja tietoresurssien hallinnan kehittämisestä 1980-luvulla.

Informaatikosta analyytikoksi ja tietokonsultiksi

Seuraava vuosikymmen toi mukanaan uudet työvälineet ja haasteet. Internet, hakukoneet sekä sähköposti levisivät kaikkien käyttöön työpaikoilla. Informaatikon rooli muuttui yhä enemmän tietokonsultiksi ja analyytikoiksi, joiden tehtävänä oli toimittaa yhä jalostetumpaa ja pidemmälle analysoitua tietoa.

Elämme aikaa, jossa tiedon merkitys yhteiskunnan kehityksen vauhdittajana on yhä suurempi. Digitalisaation myötä tieto on kaikkien ulottuvilla. Tietojohtaminen on nyt se, joka yhdistää ne ammattikunnat, jotka osallistuvat tiedon hyödyntämiseen. Tietoasiantuntijoiden rooli on edelleen kehittynyt tietosisältöjen ammattilaiseksi ja tiedon tulkiksi. Tiedon avulla pystymme jo ennakoimaan tulevaisuutta ja vaikuttamaan sen suuntaan. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on vastata näihin alati muuttuviin haasteisiin ja pysyä edelleen tiedon ammattilaisten yhdyssiteenä jatkossakin.

Tietojohtaminen ry täyttää keväällä 2022 kunniakkaat 75 vuotta

Yhdistys haluaa juhlistaa tuota vuotta huomioimalla sitä merkittävää työtä, jota liike-elämässä ja julkisella sektorilla sekä kolmannella sektorilla työskentelevät henkilöt ja heidän organisaatiot ovat vastikkeetta tehneet. Haluamme tuoda esiin sitä historiaa ja toimintakulttuuria, josta tiedon hyödyntämisen kulttuuri tänä päivänäkin kumpuaa. Tavoitteena on hahmottaa se polku, jota olemme kulkeneet, pysähtyä tähän hetkeen ja katsoa tulevaan.

Tietojohtaminen ry:n juhlatoimikunta

Kirjoitus on julkaistu Tietoasiantuntija-lehden 1/2022 pääkirjoituksena.

 

Viimeksi muutettu: 
21.3.2022