Kommentti: Tekoälyopintoja on jo runsaasti tarjolla

Tekoälyn kokonaiskuva ja kansallinen osaamiskartoitus -loppuraportissa kerrotaan, että tekoälyasiantuntijoista on maailmanlaajuisesti pula, eikä tilanne Suomessa ole sen parempi. Onko tilanne todellakin tämä?

Kommentti: Tekoälyopintoja on jo runsaasti tarjolla

Valtionneuvoston tuottamassa Tekoälyn kokonaiskuva ja kansallinen osaamiskartoitus -loppuraportissa kerrotaan, että tekoälyasiantuntijoista on maailmanlaajuisesti pula, eikä tilanne Suomessa ole sen parempi. Osaajia ei yksinkertaisesti valmistu riittävästi. Valtaosa osaajista  valmistuu korkeakoulujen kautta, mutta tämän väylän kautta valmistuneiden määrä ei kata työmarkkinoiden tarpeita kokonaan. Ratkaisuksi tähän voisi olla täydennys- ja muuntokoulutuksien lisääminen. 

Tekoälyosaamisen näkökulmasta koulutuksien osaamistavoitteet voidaan jakaa kolmeen kategoriaan: akateeminen tutkimus, soveltava tutkimus ja kaupallistettavien tekoälyratkaisujen tuottaminen sekä tekoälyn soveltaminen eri käyttötilanteissa ja toimialoilla. 

Helsingin yliopistolta ja Aalto-yliopistolta löytyvät yliopistojen laajimmat kurssitarjonnat tekoälyopintoihin liittyen. Oulun yliopistossa eri tiedekuntien opintoihin voi sisällyttää tekoälyopintoja hieman eri painotuksin. Ammattikorkeakoulujen koulutustarjonta oli suppeampaa ja se keskittyi pääsääntöisesti tekoälyn soveltavan osaamisen alueille. Oulun, Tampereen ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakouluissa on laajin kurssitarjonta aiheeseen liittyen. Tekoälyopintoja voidaan koota valitsemalla henkilökohtaiseen opetussuunnitelmaan sivu- ja pääaineopintoja omien mielenkiinnon kohteiden mukaan, poikkeuksena tutkinnot, joiden sisältö on määritelty EU-tasolla. Opinnot ovat myös julkisia ja kaikille avoimia, tästä syystä on vaikeaa arvioida alaa opiskelevien ja valmistuvien tarkkaa määrää. (Valtioneuvosto, 2019).

On kuitenkin huomioitava, että Valtionneuvoston kyselyyn tekoälykoulutuksesta ovat edellä mainittujen ammattikorkeakoulujen lisäksi vastanneet ilmeisesti vain Hämeenlinnan ammattikorkeakoulu ja Karelia ammattikorkeakoulu. Tekoälykoulutuksen kurssi ja koulutuskokonaisuuksien tarjonta suomalaisissa korkeakouluissa on tällä hetkellä siis hyvin eri tasoista.

Korkeakouluihin on tulossa lisää kurssitarjontaa tekoälyoppimisen eri osa-aluille Helsingin, Tampereen, Oulun ja Turun yliopistoihin. Data-analytiikkaan ja tekoälyyn liittyviä kursseja on tulossa lisää myös Tampereen ja Hämeenlinnan ammattikorkeakouluihin. (Valtioneuvosto, 2019).

Syksyllä 2019 Kajaanin ammattikorkeakoulussa alkoi Datasta tekoälyyn -insinöörikoulutusohjelma, joka on sisällöltään kokonaisvaltainen datan keräämisestä ja hallinnasta aina soveltamiseen saakka. Koulutusohjelma pyrkii valmistamaan opiskelijat käytännönläheisen ja innovatiivisen oppimisympäristön avulla tulevaisuuden kehitys- ja asiantuntijatehtäviin teknologia-alalle. (Kajaanin amk, 2019).

Kirjoittaja Johanna Kurki opiskelee Laurea-ammattikorkeakoulussa ja työskentelee opintojensa ohessa FinnVape Oy:ssä.

----------------------------------------------------------------------------------------

Andersson, N. (2019). Haastattelu 15.10.2019, Johanna Kurki. 

Kajaanin ammattikorkeakoulu (2019). Koulutuskuvaus. Viitattu 28.10.2019. https://iamai.fi/koulutuskuvaus/

Opetushallitus (2019). Tarpeelliset tiedot ja taidot sekä oppimisen ilo. Viitattu 5.10.2019. https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/perusopetuksen-opetussuunnitelman-ydinasiat

Valtioneuvosto (2019). Tekoälyn kokonaiskuva ja kansallinen osaamiskartoitus -loppuraportti. Viitattu 28.10.2019. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161282/4-2019-Tekoalyn%20kokonaiskuva.pdf

Viimeksi muutettu: 
2.12.2019