Tietoasiantuntija 4/2023

TEEMA: Kestävä kehitys muutosajurina

 

4/2023 Sisällysluettelo

02 PÄÄKIRJOITUS: Muutos, tieto ja päätöksenteko
Miia Kämäräinen

04 KOLUMNI: Kuka uskoo tekoälyä?
Sari Järn

05 UUSI JÄSEN
Milla Salonen

06 Avoimella tiedolla edistetään kestävää yhteiskuntaa
Katja Hilska-Keinänen

08 Miten datan jakaminen, hyödyntäminen ja käytettävyys vaikuttavat kiertotalouteen?
Elja-Ilari Suhonen

12 Elämän suojelu vaatii elonkirjoa kunnioittavaa johtajuutta
Juulia Räikkönen, Ilari E. Sääksjärvi & Anu Veijalainen

15 Tietojohtamisen teemapäivillä pureuduttiin tekoälyyn
Virpi Einola-Pekkinen

19 KIRJAT: Käytännönläheinen tietoteos antaa vinkkejä työelämään
Janika Asplund

20 Järkevämpien pelien aika – yritysvastuuraportoinnin uudet säännöt
Tero Hokkanen

22 Onks pakko jos ei haluu? Rimpuillen kohti hyvinvoinnin ekosysteemejä
Markus Vähälä

26 Asiakkaan pärjääminen: uuden palvelukulttuurin avain
Olli Nylander

28 Kaupunkisensorit ja kaupunkidata – mahdollisuuksiin tarttuminen ei ole riskitöntä
Mikael Seppälä

31 PAKINA: Tietoasiantuntijan kierrätysvinkit
Kimmo Hautala