Yhdistyksen historia

Tietopalveluseura ry:n syntyvaiheet ajoittuvat sodan jälkeiseen Suomeen, jolloin sotakorvausteollisuus ja maailman kauppaan suuntautuva teollisuus tarvitsivat kipeästi tietoa tuotekehitykseen ja tutkimukseen. Tietopalveluseura perustettiin vuonna 1947, ensin Suomen Kirjallisuuspalvelun Seuran nimisenä.  Seuran nimi muutettiin vuonna 1981 Tietopalveluseuraksi. Nimensä Tietoasiantuntijat ry yhdistys sai vuonna 2001 ja nyt 12.1.2016 alkaen yhdistyksen nimi on Tietojohtaminen ry.

Yhdistyksen tarkoituksena oli alunperin toimia kirjallisuuspalvelussa toimivien henkilöiden yhdyssiteenä. Toiminnan ydin oli – tänä päivänä varsin tuttu – tietosisällön hallinta. Tietosisällön hallinnassa käytettiin painettuja hakemistoja ja luokituskortistoja 1940-luvulla. Seuraavan vuosikymmenen innovaatiot olivat mikrofilmit ja filmikortit. Magneettinauhalla olevien bibliografisten tiedostojen seuraaminen tietokoneelta merkitsi tietopalvelualan siirtymistä atk-aikaan 1960-luvulla. Online-haut tietokonepäätteiden avulla aloitettiin 1970-luvulla. Julkinen hallinto kiinnostui tietopalveluiden ja tietoresurssien hallinnan kehittämisestä 1980-luvulla.

Seuraava vuosikymmen toi mukanaan uudet työvälineet ja haasteet.  Internet, intranet ja extranet sekä sähköposti levisivät kaikkien  käyttöön työpaikoilla ja osin kotonakin. Informaatikon rooli muuttui yhä enemmän tietokonsultiksi ja rakentajaksi sekä analyytikoiksi, joiden tehtävänä oli toimittaa yhä jalostetumpaa ja pidemmälle analysoitua tietoa. 

Elämme aikaa, jossa tiedon merkitys yhteiskunnan kehityksen vauhdittajana on yhä suurempi. Tieto on saanut vahvan painovoiman kaikkien ihmisten työssä, samalla kun tiedon perinteinen lipunkantajakunta, tietoasiantuntijat ja informaatikot, eivät enää yksin edusta tietoalaa. Digitalisaation myötä tieto on kaikkien ulottuvilla, ja tiedon analysoiminen on aikaisempaa helpompaa lähes kelle tahansa. Tietoasiantuntijoiden rooli on muuttunut, ja sen myötä myös yhdistyksemme toiminta. Tietojohtaminen on nyt toimintamme keskiössä. Se puhuttelee kaikkia päättäjiä, jotka ymmärtävät digiaikamme vaatimukset, ja se yhdistää kaikki ammattikunnat, jotka osallistuvat tiedon hyödyntämiseen. Niin perinteinen tietoasiantuntija kuin uuden ajan markkina-analyytikko, niin kirjastonhoitaja kuin Data Scientist ovat lenkkejä suuressa tietojohtamisen ketjussa.